GREEN HOUSE GAS REPORT FOR MINI A TURE 2023

Hos MINI A TURE ønsker vi at kende og samtidig reducere vores indvirkning på klimaet. Derfor opgør vi de drivhusgasudledninger (GHG), der er forbundet med vores forskellige aktiviteter. GHG-rapporten opgør MINI A TUREs udledninger i henholdsvis 2022 og 2023. Opgaven med at beregne den fulde GHG-påvirkning er omfattende. Derfor kommer vi til gradvist at udvide omfanget af beregningerne og detaljerne i vores GHG-regnskab. I opgørelsen for 2022 er scope 1, scope 2 og udvalgte aktiviteter inden for scope 3 inkluderet. For 2023 er væsentligt flere scope 3 aktiviteter inkluderet. Fra 2024 forventer vi at afdække alle relevante aktiviteter i scope 3.

GHG-opgørelsen er udarbejdet baseret på retningslinjer fra den internationale regnskabs- og rapporteringsstandard, GHG-protokollen Corporate Standard. Du kan læse mere om GHG-protokollen på side 4 i rapporten.

MINI A TUREs GHG-opgørelse og -rapport bidrager til:

  • Overblik over GHG-udledningshotspots i værdikæden
  • Identificering af muligheder for reducering af GHG-udledninger
  • Opsætning af GHG-mål samt opfølgning på vores fremskridt mod at nå dem
  • Inddragelse af stakeholders ifm. reduktion af vores GHG-udledninger
  • Transparens i rapportering af fremskridt og metoder til opgørelse
  • Forbedring af datakvalitet og metoder til rapportering
Læs rapporten her - på engelsk