CODE OF CONDUCT

Vores Code of Conduct sikrer vores fælles  etiske standarder og principper, der styrer vores forretning. Vores Code of Conduct er baseret på de 10 principper i FN's Global Compact og Den Internationale Arbejdsorganisations konventioner og dokumenter. Alle leverandører er forpligtet til at overholde alle gældende nationale love og nationale regler Hvor bestemmelserne i producentlandets love og MINI A TURE's Code of conduct adskiller sig, skal den strengeste gælde.

Lær mere om vores Code of Conduct - på engelsk